Tag Archives: kiến gai đen

kien-gai-den

Rockman viên sủi sinh lý từ Trứng Kiến Gai Đen

Nhân dân ta từ xa xưa đã ăn và dùng trứng kiến chữa bệnh, song mãi đến ngày nay mới biết được đến tính chất khoa học của nó, do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu trong phòng thí nghiệm… và nay đã triển khai thành một sản phẩm “công nghệ cao”. Tài […]